Paardendokters

Hans Coster werkt sinds 1996 als paardenarts. In 2004 zette hij zijn eigen praktijk Paardendokters op. Sinds 2007 hebben we ook een kliniek gevestigd op de Spieringweg in Zwaanshoek, waar we veel kreupelheden onderzoeken. In de loop der jaren bouwden we heel veel ervaring met paardenaandoeningen op. We bleven ook steeds weer nieuwe diensten toevoegen. Maar ook namen we bepaalde dingen, heel bewust, er niet bij. Hier volgt toelichting.

Liever gewoon Paardendokters

In 2004 werkten de meeste dierenartsenpraktijken nog voor alle diersoorten. Zo behoorden we tot het eerste groepje volledig diersoortspecifiek werkende praktijken. De naam Paardendokters was vrij en heel passend bij onze voorkeur: want we winden liever nergens doekjes om, als die feitelijk niets meer toevoegen.

De naam zegt ook iets over de “kern”. In ons opleidingenprofiel is er naast veel extra verdieping in artsenkennis, ook verbreding en dan zelfs onderdelen met alternatievere insteek, zoals bijvoorbeeld osteopathie of niet puur medisch. We kijken graag over de schutting, want als we in praktijk zien dat bepaalde kennis echt goed kan helpen, dan willen we graag zelf precies weten hoe dat werkt en of het ook echt wat vaker dan toevallig werkt. Want dan kunnen we dat gebruiken en ook zo groeit ons totale overzicht op het paardenlichaam, steeds weer iets verder door. Echter, wij blijven “paardendokters”, artsen in hart en nieren. PatiĆ«nteigenaren kunnen er bij ons altijd volledig op vertrouwen, dat we altijd primair blijven denken en handelen als arts. We koesteren juist het feit dat we bij bepaalde medische problemen zoals bijvoorbeeld nog kleinere blessures in bandjes en pezen, bepaalde wondjes, infecties, koliek, enz, via adequaat handelen als arts die enorme mooie verschillen kunnen gaan maken voor een paard! De gebieden waar we heel veel verschil kunnen maken, hebben we zelfs extra strak omhelsd. De nadruk lag daarom op medische verdieping, en zal daar ook blijven liggen.